Wie ons is/ Who we are?


Strubenvale Kerk is ‘n Gemeente vir almal, en ons begeerte is dat elke persoon wat hier by ons aankom ‘n ontmoeting met Jesus Christus sal he. Strubenvale kerk se visie is om ‘n fontein van lewende water te wees, dat die Lewende Water van Jesus deur ons sal borrel end at ons n getuienis vir Christus aan Springs sal wees.


Strubenvale Kerk is ook ‘n dinamiese kerk wat aanhou beweeg en wat funksioneer met verskeie bedieninge en het ‘n plek vir enige persoon wat graag sou wou dien.

As jy meer wil weet kom join ons op ‘n sondag en ons vriendelikke verwelkoming span sal jou als verduidelik wat jy wil weet.Strubenvale Church is a church for everyone and our desire is, for every person that enters through our doors, that they will have an encounter with Jesus Christ. Our vision is to be a fountain of living water, and that this Living water will bubble up through us in such a way that we (the church) wil be a testimony of Christ for Springs.


Strubenvale Church is a dynamic church that continues to move and functions with a variety of ministries. We have a place for every single person that wants to serve in the Church.


If you want to know more, please join us this Sunday and our friendly welcoming team will tell you what Strubenvale is all about

Strubenvale Kerk / Church Tuis / Home