Die Beste vir Jou

Reeks

Skriflesing

Aflaai

Jy mag geen ander gode he nie

Moet nie afgode aanbid nie

Moenie God se naam misbruik nie

Onthou die Sabbat

Eer jou Pa en Ma

Moenie mense doodmaak nie

Moenie egbreuk pleeg nie

Jy mag nie steel nie

Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie

Jy mag nie begeer nieEks 20:1-3

Eks 20:4-6

Eks 20:7-9

Eks 20:8-11

Eks 20:12

Eks 20:13

Eks 20:14

Eks 20:15

Eks 20:16

Eks 20:17

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai


       What’s best for You

Worship no Idol

What’s best for you

Remember the Sabbath

Honor your Dad and Mom

You shall not murder

You shall not commit adultory

You shall not steal

You shall not give false testimony against your neighbour

 You shall not want

  


Ex 20:4-6

Ex 20:7-9

Ex 20:8-11

Ex 20:12

Ex 20:13

Ex 20:14

Ex 20:15

Ex 20:16


Ex 20:17

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download


Download
Strubenvale Kerk / Church Tuis / Home